kafes geçit

kafes geçit İng. steel runway

Hayvanların kafeslerinden gösteri alanına geldikleri yanları ve üstü kafesli tünel ya da yol.


kafes geçit için benzer kelimeler


kafes geçit, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'f', 'e', 's', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 't', şeklindedir.
kafes geçit kelimesinin tersten yazılışı tiçeg sefak diziliminde gösterilir.