kafes

kafes Ar. ®afes

a. 1. Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme: Kuş kafesi. 2. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme: Aslan kafesi. 3. Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper: “Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş.” -Y. Z. Ortaç. 4. Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti. 5. argo Hapishane. 6. esk. Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer. 7. esk. Şimşirlik.


kafes

Eşya konan dolap, yüklük.


kafes

1. Dokuma aygıtında bir bölüm, mekiğin bulunduğu yer. 2. Çinicilikte kullanılan dişli bir destek


kafes İng. lattice

(...)


kafes Fr. grille

(fizik)


kafes İng. raster, picture raster

TV. Tarayıcı demetin bir resmi oluşturduğunda ortaya çıkan, alt alta sıralanmış yatay çizgilerden oluşan dikdörtgen biçim.


kafes

Topkapı sarayında padişah oğullarının XVI. yüzyıl sonlarından beri bir çeşit tutuklu yaşamı sürdükleri, yüksek duvar ve şimşir ağaçları ile çevrili, harem dairesine bitişik ve birçok odalarla oniki bölümden oluşan bina.

I) Tırpanın ağzına bağlanan üç ya da dört dişli ağaç araç. (Akçaşar *Yalvaç -Isparta)

II) Kayıkların başaltı bölümündeki ıskara. (Zefre *Espiye -Giresun)

III) Kol saatlerinin camını korumak için üzerine geçirilen ıskara. (Laçin -Eskişehir)


Kafes Osm. Kafes kiriş
Kafes Fr. Treillage

kafes için benzer kelimeler


kafes, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'f', 'e', 's', şeklindedir.
kafes kelimesinin tersten yazılışı sefak diziliminde gösterilir.