kâğıt para karşılığı

kâğıt para karşılığı İng. cash in hand

Kâğıt para basmağa yetkili bankaların bunlara karşılık kasalarında bulundurdukları altın ve gümüş maden ya da paraların toplamı.


kâğıt para karşılığı için benzer kelimeler


kâğıt para karşılığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 't', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kâğıt para karşılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılışrak arap tığâk diziliminde gösterilir.