saymaca kâğıt para

saymaca kâğıt para İng. paper money, banknote, fiduciary money

1. Altın ya da gümüş karşılığı olmayan kâğıt para. 2. Devlet gücüyle dönüştürülen zorunlu bir borçlanmadan başka bir anlam ve niteliği olmayan kâğıt para.


saymaca kâğıt para için benzer kelimeler


saymaca kâğıt para, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'c', 'a', ' ', 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 't', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
saymaca kâğıt para kelimesinin tersten yazılışı arap tığâk acamyas diziliminde gösterilir.