kağıt para

kağıt para İng. bank note

Merkez bankaları tarafından kâğıda basılarak çıkarılan para.


kâğıt para

a. Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para, banknot.


kâğıt para İng. conventional money

1. Karşılığı altın ya da gümüş olan para. 2. Madenî paraya çevrilebilen, karşılığı sınırlı para. 3. Zorunlu olarak kullanılan ve karşılığı olmayan kâğıt para.


kağıt para için benzer kelimeler


kağıt para, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'ğ', 'ı', 't', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
kağıt para kelimesinin tersten yazılışı arap tığak diziliminde gösterilir.