kağıt yasal para

kağıt yasal para

bk. itibari para


kağıt yasal para için benzer kelimeler


kağıt yasal para, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'ğ', 'ı', 't', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
kağıt yasal para kelimesinin tersten yazılışı arap lasay tığak diziliminde gösterilir.