yasal para

yasal para İng. legal tender

Para yetkeleri tarafından basılan ve özel veya resmi tüm yükümlülüklerin ödenmesinde yasa gereği kabul edilmesi zorunlu olan para.


yasal para İng. legal tender

1. Ülkede geçerliği zorunlu olan para. 2. Tüm kişilerin kabule zorunlu oldukları ulusal para.


yasal para için benzer kelimeler


yasal para, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
yasal para kelimesinin tersten yazılışı arap lasay diziliminde gösterilir.