kaka deliği daralımı

kaka deliği daralımı Fr. Ankyloproctie

kaka deliği daralımı için benzer kelimeler


kaka deliği daralımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kaka deliği daralımı kelimesinin tersten yazılışı ımılarad iğiled akak diziliminde gösterilir.