kaka

kaka

a. 1. Çocuk dilinde dışkı. 2. sf. Çocuk dilinde kötü, çirkin.


kaka Fr. Alvin
kaka Fr. Fèces
kaka

1. Büyük kardeş. 2. Erkek kardeş. 3. Sütkardeş.


kaka

1. Yemiş (çocuk dilinde). 2. Yumurta (çocuk dilinde).


kaka

Amca, dayı


kaka

Gaga


kaka için benzer kelimeler


kaka, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
kaka kelimesinin tersten yazılışı akak diziliminde gösterilir.