kaka deliği

kaka deliği Fr. Anus

kaka deliği için benzer kelimeler


kaka deliği, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kaka deliği kelimesinin tersten yazılışı iğiled akak diziliminde gösterilir.