kakartçıl-çomakçıl

kakartçıl-çomakçıl Fr. Coraco-radial

kakartçıl-çomakçıl için benzer kelimeler


kakartçıl-çomakçıl, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', 'r', 't', 'ç', 'ı', 'l', '-', 'ç', 'o', 'm', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', şeklindedir.
kakartçıl-çomakçıl kelimesinin tersten yazılışı lıçkamoç-lıçtrakak diziliminde gösterilir.