kakartçıl-pazıcıl

kakartçıl-pazıcıl Fr. Coraco-brachial
kakartçıl-pazıcıl Fr. Coraco huméral

kakartçıl-pazıcıl için benzer kelimeler


kakartçıl-pazıcıl, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', 'r', 't', 'ç', 'ı', 'l', '-', 'p', 'a', 'z', 'ı', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
kakartçıl-pazıcıl kelimesinin tersten yazılışı lıcızap-lıçtrakak diziliminde gösterilir.