kakartçıl-köprücül

kakartçıl-köprücül Fr. Coraco-claviculaire

kakartçıl-köprücül için benzer kelimeler


kakartçıl-köprücül, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', 'r', 't', 'ç', 'ı', 'l', '-', 'k', 'ö', 'p', 'r', 'ü', 'c', 'ü', 'l', şeklindedir.
kakartçıl-köprücül kelimesinin tersten yazılışı lücürpök-lıçtrakak diziliminde gösterilir.