kalenderce

kalenderce

sf. 1. Kalendere yakışır: “Öbürü kalenderce bir gülümseyişle cevap verdi.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. zf. (kalende'rce) Kalendere yakışır bir biçimde.


kalenderce, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
kalenderce kelimesinin tersten yazılışı ecrednelak diziliminde gösterilir.