kalmık

kalmık Fr. Moignon
kalmık

Evlenmemiş, yaşlı kız


Kalmık Köken: T.

Cinsiyet: Erkek bk. Kalmuk


kalmık için benzer kelimeler


kalmık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'm', 'ı', 'k', şeklindedir.
kalmık kelimesinin tersten yazılışı kımlak diziliminde gösterilir.