kalsiyum klorür

kalsiyum klorür

a. kim. Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi.


kalsiyum klorür İng. calcium chloride

Formülü CaCl2 olan, renksiz, son derece nem çekici bir toz madde. Suda ve alkolde çözünür. Betonda katkı maddesidir, %2 oranında donmayı hızlandırır, sağlamlığı arttırır ve dona dayanıklılığı arttırır. desikatörlerde kurutucu olarak, çözeltilerin kaynama noktasını arttırıcı olarak, etin muhafazasında, tekstilin yanıcılığını azaltıcı olarak, yollarda toz tutucu olarak, hidroklorik asit, alizarin ve şekerlerin eldesinde kullanılır.


kalsiyum klorür İng. calcium chloride

Kimyasal formülü CaCl2 olan hidroklorik asidin kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları.


kalsiyum klorür için benzer kelimeler


kalsiyum klorür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 's', 'i', 'y', 'u', 'm', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
kalsiyum klorür kelimesinin tersten yazılışı rürolk muyislak diziliminde gösterilir.