kamer

kamer Ar. ®amer

a. gök b. esk. Ay.


Kamer Köken: Ar.

Cinsiyet: Kız Ay.


kamer için benzer kelimeler


kamer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
kamer kelimesinin tersten yazılışı remak diziliminde gösterilir.