kamer balığı

kamer balığı

a. hay. b. Ay balığı.


kamer balığı için benzer kelimeler


kamer balığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kamer balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab remak diziliminde gösterilir.