kamu seçimi kuramı

kamu seçimi kuramı

bk. kamu tercihi kuramı


kamu seçimi kuramı için benzer kelimeler


kamu seçimi kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 's', 'e', 'ç', 'i', 'm', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
kamu seçimi kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk imiçes umak diziliminde gösterilir.