kamu yararı kuramı

kamu yararı kuramı İng. public interest theory

1. Hükümetlerin sosyal faydayı ençoklaştıracak politikaları benimsediğini ileri süren kuram. 2. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı durumda bu durumu düzeltmek amacıyla devletin piyasa düzenlemeleri ile piyasaya müdahale etmesi sonucu kaynakların etkin dağılımının sağlanacağını ileri süren piyasa düzenleme kuramı.


kamu yararı kuramı İng. public interest theory

Bulguculara belirli bir süre için koruma tanınması ve ondan sonra kamu yararına kullanma anlayışı.


kamu yararı kuramı için benzer kelimeler


kamu yararı kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
kamu yararı kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ıraray umak diziliminde gösterilir.