kamu tercihi okulu

kamu tercihi okulu İng. public choice school, Virginia school of political economy

Kamu tercihi kuramından hareketle siyasal kararları iktisat biliminin kullandığı araç, yöntem ve varsayımlara dayandırarak çözümleyen ve temsilcileri arasında J. Buchanan, T, Jefferson, G. Tullock, C, Geetz, G. Brennan ve R. D. Tollison’un bulunduğu okul. krş. anayasal iktisat


kamu tercihi okulu için benzer kelimeler


kamu tercihi okulu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 't', 'e', 'r', 'c', 'i', 'h', 'i', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
kamu tercihi okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko ihicret umak diziliminde gösterilir.