kan bağı

kan bağı

a. Aynı soydan gelme durumu: “Benim için hiçbir önemi yoktu, aramızda kan bağı bile bulunmuyordu.” -A. Ümit.


kan bağı için benzer kelimeler


kan bağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kan bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab nak diziliminde gösterilir.