kandıra otu

kandıra otu

a. bit. b. Buğdaygillerden, çok yıllık, sürünücü, otsu bir bitki (Calamagrostis).


kandıra otu için benzer kelimeler


kandıra otu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'a', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
kandıra otu kelimesinin tersten yazılışı uto arıdnak diziliminde gösterilir.