kandıra ağacı

kandıra ağacı

a. bit. b. Mine çiçeğigillerden, güzel kokulu bir süs bitkisi (Lipia citriodora).


kandıra ağacı için benzer kelimeler


kandıra ağacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'a', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kandıra ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa arıdnak diziliminde gösterilir.