adam otu

adam otu

Mandragora officinalis.


adam otu için benzer kelimeler


adam otu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
adam otu kelimesinin tersten yazılışı uto mada diziliminde gösterilir.