kapaç

kapaç İng. capo

Telleri kapaması ve eserlerin ek ayar gerekmeksizin yüksek akort sistemlerinde çalınabilmesi amacıyla gitarın sapına takılan genellikle metalden halka.


kapaç İng. valve

Bir sıvı ya da gazın akışını denetleyen kapakçık.


kapaç İng. valve

1. mekanik: Bir yay yardımıyla gerilen ve yatağının düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme devinimi ile bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapakçık. 2. elektrik: Bir çevirme yerleştirildiğinde, belirli koşullar altında akımın tek bir yönde geçmesini sağlayan, böylelikle dalgalı akımı doğru akıma dönüştürmeye yarayan düzenek.


kapaç için benzer kelimeler


kapaç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'ç', şeklindedir.
kapaç kelimesinin tersten yazılışı çapak diziliminde gösterilir.