kapalı zarf usulü

kapalı zarf usulü

bk. kapalı artırma


kapalı zarf usulü için benzer kelimeler


kapalı zarf usulü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'z', 'a', 'r', 'f', ' ', 'u', 's', 'u', 'l', 'ü', şeklindedir.
kapalı zarf usulü kelimesinin tersten yazılışı ülusu fraz ılapak diziliminde gösterilir.