kapalıcalığın sonradan yorumlanışı

kapalıcalığın sonradan yorumlanışı Osm. tefsir bad -el-ipham

bk. ipham.


kapalıcalığın sonradan yorumlanışı için benzer kelimeler


kapalıcalığın sonradan yorumlanışı, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', 'c', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 's', 'o', 'n', 'r', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'y', 'o', 'r', 'u', 'm', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
kapalıcalığın sonradan yorumlanışı kelimesinin tersten yazılışı ışınalmuroy nadarnos nığılacılapak diziliminde gösterilir.