kapasite artışı

kapasite artışı İng. increase in capacity, capacity increase

Bir işletme, kesim veya ülkede belli bir dönemde mevcut üretim kapasitesine yeni makine ve donanımlarla yapılan eklemeler.


kapasite artışı için benzer kelimeler


kapasite artışı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 's', 'i', 't', 'e', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
kapasite artışı kelimesinin tersten yazılışı ışıtra etisapak diziliminde gösterilir.