kara deniz kırlangıcı

kara deniz kırlangıcı İng. black tern

Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, tüyleri kül rengi, kara karışık, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da göl ve bataklıklarda yaşayan bir tür.


kara deniz kırlangıcı İng. black tern

(Chlidonias nigra): Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının deniz-kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 25 cm. Tüyleri külrengi kara karışıktır. Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerikada göl ve bataklıklarda yaşar.


kara deniz kırlangıcı için benzer kelimeler


kara deniz kırlangıcı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
kara deniz kırlangıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcıgnalrık zined arak diziliminde gösterilir.