karaciğer kapısı

karaciğer kapısı Dgr. anat. porta hepatis

anat. Karaciğerin iç organlara bakan yüzünde, lobus cuadatus ile lobus quadratus arasında bulunan çukurluk, porta hepatis.


karaciğer kapısı için benzer kelimeler


karaciğer kapısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'p', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
karaciğer kapısı kelimesinin tersten yazılışı ısıpak reğicarak diziliminde gösterilir.