karazelve

karazelve

Güreşte kolbastı denilen oyun.


karazelve, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', şeklindedir.
karazelve kelimesinin tersten yazılışı evlezarak diziliminde gösterilir.