karbonsuzlaşmış yüzey

karbonsuzlaşmış yüzey İng. decarburized surface

Karbonsuzlaşmaya uğramış olan çeliğin yüzeyi.


karbonsuzlaşmış yüzey için benzer kelimeler


karbonsuzlaşmış yüzey, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', 's', 'u', 'z', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', şeklindedir.
karbonsuzlaşmış yüzey kelimesinin tersten yazılışı yezüy şımşalzusnobrak diziliminde gösterilir.