karın-gögüssel

karın-gögüssel Fr. Abdomino thoracique

karın-gögüssel için benzer kelimeler


karın-gögüssel, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', '-', 'g', 'ö', 'g', 'ü', 's', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
karın-gögüssel kelimesinin tersten yazılışı lessügög-nırak diziliminde gösterilir.