karşı koyucu güç

karşı koyucu güç İng. countervailing power

Modern ekonomilerde çokuluslu şirketlerin mal ve hizmetlerin sağlanmasında ve fiyatlanmasında etkin olduğunu, bununla birlikte sendikalar ve sivil toplum örgütleri gibi kurumsal yapılanmaların güçlerinin artmasına bağlı olarak çokuluslu şirketlerin aşırı üstünlüklerini dengeleyebildiklerini ileri süren ve J. K. Galbraith tarafından geliştirilen yaklaşım.


karşı koyucu güç için benzer kelimeler


karşı koyucu güç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'y', 'u', 'c', 'u', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
karşı koyucu güç kelimesinin tersten yazılışı çüg ucuyok ışrak diziliminde gösterilir.