kayısı ağacı

kayısı ağacı Osm. şecere-i mışmış

(botanik, tarım)


kayısı ağacı için benzer kelimeler


kayısı ağacı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kayısı ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa ısıyak diziliminde gösterilir.