kaytan bıyıklı

kaytan bıyıklı

sf. İnce ve uzun bıyıklı: “Ben büyüyünce uzun boylu, ince endamlı, kaytan bıyıklı bir delikanlı olmak ve hep öyle kalmak emelindeydim.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


kaytan bıyıklı için benzer kelimeler


kaytan bıyıklı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 't', 'a', 'n', ' ', 'b', 'ı', 'y', 'ı', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
kaytan bıyıklı kelimesinin tersten yazılışı ılkıyıb natyak diziliminde gösterilir.