kaytan yakısı uygulaması

kaytan yakısı uygulaması Lat. setaceum

Kronik yangıların neden olduğu topallıkların tedavisi için ilgili eklem bölgesinin deri altına, gazlı bezden fitil dren geçirilmesi işlemiyle bölgede derivasyonun sağlanması.


kaytan yakısı uygulaması için benzer kelimeler


kaytan yakısı uygulaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 't', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kaytan yakısı uygulaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalugyu ısıkay natyak diziliminde gösterilir.