kecine gitmek

kecine gitmek

Aksilik yapmak.


kecine gitmek için benzer kelimeler


kecine gitmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'c', 'i', 'n', 'e', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kecine gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig enicek diziliminde gösterilir.