kemer

kemer Far. kemer

a. 1. Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı: “Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı.” -P. Safa. 2. Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü. 3. Emniyet kemeri. 4. sf. Tümsekli: Kemer burun. 5. anat. Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan: Kaş kemeri. Damak kemeri. Ayak kemeri. 6. jeol. Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı. 7. mim. İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı: “Bu köprü sekiz kemer üzerinde, dört yüz yirmi dokuz metre uzunluğundadır.” -S. F. Abasıyanık. 8. esk. Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.


kemer

1. Ev yapılırken direklerin üzerine uzatılan uzun ağaç. 2. Ocağın üstüne konan eğri ağaç. 3. Kağnı arabalarında arka yastık. 4. Köy evlerinde duvar içine yapılan, fazla eşya koymaya yarayan yer, dolap.


kemer

Alacalı keçi.


kemer

Ayak tabanının çukur yeri.


kemer

Kadın fesinin önüne takılan altın dizisi.


kemer İng. anticline

Bir kıvrımın kabarık, tepe yeri. bk. tekne, kıvrım.


kemer İng. bow

(Mimarlık) İki sütun ya da ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı gibi biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını iki yanındaki ayaklara bindiren karnı dar tonoz bağlantı. a. bk. eşeksırtı kemer, yüksek kemer, körkemer, ikiz kemer, kemergözü.


kemer İng. ogive

Yığışımlı sıklık dağılımının verdiği ve kendine özgü bir biçimi olan çizge. bk. yığışımlı dağılım.


kemer İng. Anticline

Katmanlı kayaçlarda, katmanları tepeden ters yanlara yatımlı, semer biçiminde kıvrım.

I) 1. Düzenli odun yığını. (Yakaköy, Akdağ *Gelendost -Isparta) 2. Ocağın üst tahtası. (Afşar *Gelendost -Isparta)

II) Köprü gözlerinin kemer kısmı. (Azot -Kütahya)

III) Misina. (Seyitömer -Kütahya)


Kemer

öz. a. (ke'mer) 1. Antalya iline bağlı ilçelerden biri. 2. Burdur iline bağlı ilçelerden biri.


Kemer

Adana ili, Kozan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Çanakkale ili, Balıklıçeşme bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Kayseri ili, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Konya ili, Doğanhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Muğla ili, Karova bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Muğla ili, Kemer bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kemer Osm. Kemer

kemer için benzer kelimeler


kemer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
kemer kelimesinin tersten yazılışı remek diziliminde gösterilir.