kesib

kesib

Ölçü: Bu işin kesibini gaçırdın.


kesib, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'b', şeklindedir.
kesib kelimesinin tersten yazılışı bisek diziliminde gösterilir.