kesiç

kesiç

Saç üzerindeki ekmeği çevirmeye yarayan, yassı tahta bir araç.


kesiç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'ç', şeklindedir.
kesiç kelimesinin tersten yazılışı çisek diziliminde gösterilir.