kesik koninin hacmi

kesik koninin hacmi İng. volume of a truncated cone

(...)


kesik koninin hacmi için benzer kelimeler


kesik koninin hacmi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'h', 'a', 'c', 'm', 'i', şeklindedir.
kesik koninin hacmi kelimesinin tersten yazılışı imcah nininok kisek diziliminde gösterilir.