kesikli gösterim

kesikli gösterim İng. discrete representation

Verinin damgalarla gösterimi. Her damga ya da damgalar öbeği belli seçeneklerden birini gösterir.


kesikli gösterim için benzer kelimeler


kesikli gösterim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
kesikli gösterim kelimesinin tersten yazılışı miretsög ilkisek diziliminde gösterilir.