kesikli sıklık dağılımı

kesikli sıklık dağılımı İng. discrete frequency distribution

kesikli sıklık dağılımı için benzer kelimeler


kesikli sıklık dağılımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 's', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kesikli sıklık dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad kılkıs ilkisek diziliminde gösterilir.