kesimli kırık dökük

kesimli kırık dökük İng. partial loss

Geminin ya da içinde bulunan yükten bir bölüğünün kırılıp dökülmüş ya da kaybolmuş olması.


kesimli kırık dökük için benzer kelimeler


kesimli kırık dökük, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'k', şeklindedir.
kesimli kırık dökük kelimesinin tersten yazılışı küköd kırık ilmisek diziliminde gösterilir.