kesimsel uyum kredileri

kesimsel uyum kredileri İng. sectoral adjustment loans, SECALs

Dış ticaret hadlerindeki bozulma, reel faiz oranlarının yükselmesi, uluslararası borç krizinin patlaması ve dünya çapındaki durgunluğun genişlemesi gibi nedenlerle yapısal uyum kredilerinin üç-beş yılda tamamlanamaması üzerine kapsamının genişletilerek mali, ticari, tarım, enerji, sanayi, kamu kesimi gibi alanlara yönelik kesimsel reformların gerçekleştirilmesi amacıyla 1980’lerin ortasından itibaren gelişmekte olan ülkelere Dünya Bankası tarafından verilen krediler.


kesimsel uyum kredileri için benzer kelimeler


kesimsel uyum kredileri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'u', 'y', 'u', 'm', ' ', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kesimsel uyum kredileri kelimesinin tersten yazılışı ireliderk muyu lesmisek diziliminde gösterilir.