kesirli yineleme

kesirli yineleme İng. fractional replication

(deneysel tasarım ) Çok sayıda işlem bileşeni olduğunda, tüm bileşenlerin sınanamaması nedeniyle yüksek dereceden bazı etkileşimlerin sınama dışı bırakılması.


kesirli yineleme için benzer kelimeler


kesirli yineleme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'r', 'l', 'i', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
kesirli yineleme kelimesinin tersten yazılışı emeleniy ilrisek diziliminde gösterilir.