kesiş

kesiş

a. Kesme işi.


kesiş Osm. Katı’

(Söz sanatı terimi) Ya ifadenin etkisini çoğaltmak için veya devamda bir mahzur görmek dolayısıyla sözü, arkası kendiliğinden anlaşılacak bir noktada kesme. “Onun orada kucaklıyacak, öpecek, sarılacak hiç kimsesi yoktu, orada yoktu, fakat uzakta...” - C. Sahabettin.


kesiş için benzer kelimeler


kesiş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'ş', şeklindedir.
kesiş kelimesinin tersten yazılışı şisek diziliminde gösterilir.