kırınım derecesi

kırınım derecesi İng. diffraction order

Yapıcı girişimin meydana geldiği bir dalga boyunun çarpıldığı tam sayı.


kırınım derecesi için benzer kelimeler


kırınım derecesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kırınım derecesi kelimesinin tersten yazılışı isecered mınırık diziliminde gösterilir.